Que opinas de que o Goberno municipal prorrogue por 25 anos máis a concesión do Jonathan na praia de Samil?
En contra, xa que impide a recuperación do areal e do sistema dunar de Samil0%
A prol, porque fan falla servizos de restauración e hostalaría na praia0%
Debería consultarse a toda a cidadanía que facer0%
Non sabe / Non contesta0%